fbpx

Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Biorąc pod uwagę regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – pragniemy udzielić Państwu niezbędnych informacji:

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Expert Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

O JAKICH DANYCH OSOBOWYCH MOWA?

Chodzi o dane osobowe , które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług. W związku z tym, potrzebujemy następujących Państwa danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP. Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

 • w przypadku zawartej umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Expert Company Sp. z o.o. działalności gospodarczej. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez Expert Company Sp. z o.o. działalnością  gospodarczą. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

CZY DANE OSOBOWE SĄ / BĘDĄ PRZETWARZANE JESZCZE W JAKIŚ INNY SPOSÓB?

Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność handlowo – usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy – np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane – następującym kategoriom odbiorców:

 • innym podmiotom gospodarczym współpracującym z Expert Comapny Sp. z o.o. przy realizacji usług;
 • dostawcom usług zaopatrującym Expert Company Sp. z o.o. w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez Expert Company Sp. z o.o. oraz zarządzaniem naszą firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i  pocztowych)
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Expert Company Sp. z o.o. w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne); Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie Expert Company Sp.  z o.o. dokonują przetwarzanie danych osobowych – działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.

SKĄD POSIADAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy

PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE?

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt celów:

 • w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu: – dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,- statystycznych i archiwizacyjnych,- nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
 • w celach marketingowych – przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Informuje się, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3, podanie danych osobowych może mieć charakter:

 • umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług i produktów należących do Expert Company Sp. z o.o.,
 • dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych m.in.: z otrzymywaniem przez Państwa informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług Expert Company Sp. z o.o.  drogą elektroniczną lub/i telefoniczną,

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

W związku z przetwarzaniem przez Expert Company Sp. z o.o. Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt 3 – mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z KIM MOGĄ SIĘ PAŃSTWO KONTAKTOWAĆ W KWESTIACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:  rodo@expertcompany.com.pl

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Expert Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

Ciasteczka (z ang. cookies) to małe pliki, które podczas odwiedzania różnych stron w internecie są zapisywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika.

CO ZAWIERAJĄ I DO CZEGO SĄ WYKORZYSTYWANE PLIKI COOKIES?

Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika i wygenerowany unikalny numer. Dzięki temu możliwe jest rozpoznawanie urządzenia, z którego korzysta użytkownik i rodzaju używanej przez niego przeglądarki. Wszystko po to, aby móc wyświetlić stronę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i zoptymalizować przeglądanie stron internetowych.

Pliki cookies są również wykorzystywane w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy poruszają się po stronach internetowych. Umożliwia to ulepszanie zawartości i struktury stron internetowych.

Z JAKICH PLIKÓW COOKIE KORZYSTAMY?

W ramach serwisu expertcompany.com.pl korzystamy z trzech rodzajów plików cookies.

 • „Funkcjonalne” pliki cookies, które służą do zapamiętywania ustawień użytkownika i personalizacji jego interfejsu. Przykładowo regionu, z którego użytkownik łączy się z naszą stroną, czy używanego przez niego języka.
 • „Niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają użytkownikowi korzystanie z wszystkich funkcji w serwisie, np. uwierzytelniające pliki cookies.
 • Pliki cookies pozwalające utrzymać sesję użytkownika.

W ramach powyższych kategorii plików cookie dzielą się one również na:

 • Sesyjne (session cookies) – tego typu cookies są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki. Po zakończeniu sesji przeglądarki są trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 • Trwałe (persistent cookies) – tego typu cookies są przechowywane na urządzeniu do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Zarówno pliki cookies sesyjne, jak i trwałe nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Szybki kontakt!
+
Wyślij!